STICHTING MAYA-BE

WAARDERING EN BEHOUD VAN HET CULTURELE EN NATUURLIJKE ERFGOED

ONZE INZET VOOR DE GEMEENSCHAPPEN

Malinali Travel gaat een stap verder op het gebied van duurzaamheid door zich actief in te zetten voor het behoud van het culturele en natuurlijke erfgoed van Mexico via de stichting Maya-Be. 

Sinds 2016 organiseert Maya-Be workshops, reizen en uitwisselingen voor kinderen en jongeren van de Maya’s om hun culturele en natuurlijke erfgoed te leren kennen, waarderen en behouden. 

Beperkte historische kennis, beperkte toegang tot kwalitatief goed onderwijs, en etnische discriminatie, heeft in veel gevallen het gevoel van eigenwaarde van de Maya-jongeren aangetast. Dit komt vervolgens ook tot uiting in hun perceptie en valoratie van hun cultuurlijk en natuurlijk erfgoed.

Onze doelstellingen

Herwaardering van de Mayacultuur voor het behoud van het cultureel erfgoed

Ecologisch bewustzijn vergroten ten gunste van het behoud van natuurlijk erfgoed

Vergroot het gevoel van eigenwaarde van Maya kinderen en jongeren

Onze doelstellingen

Herwaardering van de Mayacultuur voor het behoud van het cultureel erfgoed

Ecologisch bewustzijn vergroten ten gunste van het behoud van natuurlijk erfgoed

Vergroot het gevoel van eigenwaarde van Maya kinderen en jongeren

Hoe wij werken?

Maya-Be werkt met de “See, Think and Act”-methodologie, die ons in staat stelt de organisatie van acties voor het behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed door kinderen en jongeren te bevorderen.

1. ZIEN: door middel van reizen en workshops, waardoor ze meer te weten kunnen komen over het culturele en natuurlijke erfgoed van het Maya-gebied.

2. DENK: er wordt gereflecteerd op het geleerde in de reizen en workshops. Na deze reflectie worden acties ontworpen om lokale problemen aan te pakken.

3. ACT: De nodige acties worden uitgevoerd.

ONZE PROJECTEN

ONZE PROJECTEN

Ken en waardeer het culturele en natuurlijke erfgoed in het Maya-gebied

De eerste stap voor kinderen en jongeren om hun natuurlijk en cultureel erfgoed te waarderen, is de kans krijgen om er kennis mee te maken. Om deze reden biedt Maya-Be:

  • Workshops over de Maya geschiedenis.
  • Workshops over zorg voor het milieu en ecologisch bewustzijn.
  • Workshops over het natuurlijke en plantenrijk van het Maya-gebied.
  • Bezoeken aan musea, archeologische vindplaatsen, huizen van Maya-ambachtslieden en andere plaatsen van cultureel belang.
  • Excursies naar natuurreservaten en ecologische projecten.

Wist je dat reizen een van de mensenrechten is?

Dit komt omdat reizen je helpt om je als persoon te ontwikkelen. Met dit in het achterhoofd laat Maya-Be zich leiden door de filosofie van Tourism for All, een van de principes van het reisbureau Malinali Travel, onze bondgenoot.

WIL JE DEELNEMEN??

Met uw bijdrage bereiken we dat meer jongens en meisjes de kans krijgen om hun erfgoed te leren kennen en te verzorgen.

Donatie

Wij waarderen uw interesse in Maya-Be. We zijn sterk afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Om Maya-Be draaiende te houden kun je PayPal gebruiken of een overschrijving doen via je bank.

Immersie in Chiapas

Verzamel je vrienden en neem deel aan een inleefreis in de staat Chiapas. Je leert over cultuur, natuur, duurzame landbouw, ecologie, milieubescherming en de dagelijkse realiteit van plattelandsgemeenschappen.

Vrijwilligerswerk

Maya-Be biedt vrijwilligerswerk aan in een van de gemeenschappen waar we werken, waar je je talenten kunt delen met kinderen en jongeren. Het is een geweldige kans om van elkaar te leren.

Fondsenwerving

Voer solidariteitsacties om fondsen te werven: van crowdfunding tot het organiseren van artistieke, recreatieve of sportieve evenementen.

WIL JE DEELNEMEN?

Met uw bijdrage bereiken we dat meer jongens en meisjes de kans krijgen om hun erfgoed te leren kennen en te verzorgen.

Donatie

Wij waarderen uw interesse in Maya-Be. We zijn sterk afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Om Maya-Be draaiende te houden kun je PayPal gebruiken of een overschrijving doen via je bank.

Immersie in Chiapas

Verzamel je vrienden en neem deel aan een inleefreis in de staat Chiapas. Je leert over cultuur, natuur, duurzame landbouw, ecologie, milieubescherming en de dagelijkse realiteit van plattelandsgemeenschappen.

Vrijwilligerswerk

Maya-Be biedt vrijwilligerswerk aan in een van de gemeenschappen waar we werken, waar je je talenten kunt delen met kinderen en jongeren. Het is een geweldige kans om van elkaar te leren.

Fondsenwerving

Voer solidariteitsacties om fondsen te werven: van crowdfunding tot het organiseren van artistieke, recreatieve of sportieve evenementen.